Výzkumníci provadějící experimenty

Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

Tomáš Miklánek je manažerem Laboratoře Experimentální Ekonomie, odborným asistentem na Katedře Ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. V oblasti behaviorální a experimentální ekonomie se zajímá především o efekt emocí při rozhodování, o interakci mezi monetárními a vnitřními pohnutkami a endogenní volbě informací. Jeho webová stránka je zde.  

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Lubomír Cingl je odborným asistentem na Katedře Ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. Jeho webová stránka je zde.    

Mgr. Peter Katuščák, MA, PhD.

Peter Katuščák působí jako výzkumník na RWTH Aachen University. Jeho webová stránka je zde.

Fabio Michelucci, PhD.

Fabio Michelucci působí jako Assistent Professor na CERGE-EI v Praze. Jeho webová stránka je zde

Silvester Van Koten, PhD.

Silvester Van Koten působí jako odborný asistent na Katedře Ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti působil jako post-doc na na CERGE-EI v Praze a také na Florence School of Regulation, kde doposud působí jako Adviser in Energy Training. Převážně se ve své práci soustředí na ekonomiku enerrgetických trhů. Jeho webová stránka je zde.