Výzkumní pracovníci

Mgr. Luboš Cingl

Jeho webová stránka je zde.    

Mgr. Peter Katuščák, MA, PhD.

Peter Katuščák působí jako Assistent Professor na CERGE-EI v Praze a jako výzkumný pracovník na Katedře institucionální ekonomie na Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho webová stránka je zde. CV je k dispozici zde.

Fabio Michelucci, PhD.

Fabio Michelucci působí jako Assistent Professor na CERGE-EI v Praze. Jeho webová stránka je zde

Silvester Van Koten, PhD.

Silvester Van Koten působí jako odborný asistent na Katedře institucionální, environmentální a experimentální ekonomie na Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti působil jako post-doc na na CERGE-EI v Praze a také na Florence School of Regulation, kde doposud působí jako Adviser in Energy Training. Převážně se ve své práci soustředí na ekonomiku enerrgetických trhů. Jeho webová stránka je zde.