Paper z LEE publikovaný v JEBO

04/22/2016

Paper vytvořený v LEE v rámci GDN projektu z roku 2011 byl publikovaný v Journal of Economic Behavior & Organization. Pro více informací viz: Katuščák, P., Michelucci, F., Zajíček, M.: "Does feedback really matter in one-shot first-price auctions?" Journal of Economic Behavior & Organization. 2015, roč. 36, č. 119, s. 139–152

Experimentální papery v rámci RSS NF VŠE

12/08/2013

V rámci Research Seminar Series na Národohospodářské fakultě VŠE byly prezentovány během zimního semestru 2013/2014 čtyři papery s experimentální tématikou.

Experimenty pro celosvětový výzkum v LEE

12/08/2013

V rámci svého celosvětového výzkumu "Societal differences in honesty" provedl Jonathan Schulz z týmu Simona Gächtera z University of Nottingham část experimentů i v LEE. Během svého pobytu v Praze v během září 2013 prezentpval část svého výzkumu také v rámci Seminar Research Series na NF VŠE. Mimochodem - podle experimentů lžou Češi zhruba stejně jako Rakušáci...

Silvester van Koten paper in the EER

12/08/2013

Silvester Van Koten paper in the Games

12/08/2013

Silvester van Koten publikoval spolu s Andreasem Ortmannem a Vítězslavem Babickým článek „Fairness in Risky Environments: Theory and Evidence“ v časopise Games. Gratulujeme!

Archiv