Články z LEE publikované v roku 2018

06/06/2019

Miklánek, Tomáš. "Information asymmetry and exposure effects in dictator games." Journal of behavioral and experimental economics 77 (2018): 29-39.

Články z LEE publikované v roku 2018

06/06/2019

Matoušek, J., & Cingl, L. (2018). Collusion in Multi-Object Auctions: Experimental Evidence. Eastern European Economics, 56(1), 28-56.

Paper z LEE publikovaný v JEBO

04/22/2016

Paper vytvořený v LEE v rámci GDN projektu z roku 2011 byl publikovaný v Journal of Economic Behavior & Organization. Pro více informací viz: Katuščák, P., Michelucci, F., Zajíček, M.: "Does feedback really matter in one-shot first-price auctions?" Journal of Economic Behavior & Organization. 2015, roč. 36, č. 119, s. 139–152

Experimentální papery v rámci RSS NF VŠE

12/08/2013

V rámci Research Seminar Series na Národohospodářské fakultě VŠE byly prezentovány během zimního semestru 2013/2014 čtyři papery s experimentální tématikou.

Experimenty pro celosvětový výzkum v LEE

12/08/2013

V rámci svého celosvětového výzkumu "Societal differences in honesty" provedl Jonathan Schulz z týmu Simona Gächtera z University of Nottingham část experimentů i v LEE. Během svého pobytu v Praze v během září 2013 prezentpval část svého výzkumu také v rámci Seminar Research Series na NF VŠE. Mimochodem - podle experimentů lžou Češi zhruba stejně jako Rakušáci...

Archiv