Paper z LEE publikovaný v JEBO

04/22/2016

Paper vytvořený v LEE v rámci GDN projektu z roku 2011 byl publikovaný v Journal of Economic Behavior & Organization. Pro více informací viz: Katuščák, P., Michelucci, F., Zajíček, M.: "Does feedback really matter in one-shot first-price auctions?" Journal of Economic Behavior & Organization. 2015, roč. 36, č. 119, s. 139–152

Experimentální papery v rámci RSS NF VŠE

12/08/2013

V rámci Research Seminar Series na Národohospodářské fakultě VŠE byly prezentovány během zimního semestru 2013/2014 čtyři papery s experimentální tématikou.

Experimenty pro celosvětový výzkum v LEE

12/08/2013

V rámci svého celosvětového výzkumu "Societal differences in honesty" provedl Jonathan Schulz z týmu Simona Gächtera z University of Nottingham část experimentů i v LEE. Během svého pobytu v Praze v během září 2013 prezentpval část svého výzkumu také v rámci Seminar Research Series na NF VŠE. Mimochodem - podle experimentů lžou Češi zhruba stejně jako Rakušáci...

Silvester van Koten paper in the EER

12/08/2013

Silvester Van Koten paper in the Games

12/08/2013

Silvester van Koten publikoval spolu s Andreasem Ortmannem a Vítězslavem Babickým článek „Fairness in Risky Environments: Theory and Evidence“ v časopise Games. Gratulujeme!

Silvester Van Koten přichází do LEE

12/08/2013

Od zimního semestru 2013/2014 se stává součástí týmu LEE (a také KIE NF VŠE) Silvester van Koten. Gratulujeme!

Kurz Seana Crocketta úspěšně proběhl

12/08/2013

Ve dnech 19. až 28. června 13 proběhl v LEE velmi úspěšný intenzivní kurz Seana Crocketta ze Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY. Kurzu se zúčastnili převážně studenti z VŠE. Program kurzu je k dispozici v sekci Výuka na VŠE. Fotografie ze semináře jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

Paper z LEE "okolo světa"

06/06/2013

Paper "Does Anticipated Regret Really Matter? Revisiting the Role of Feedback in Auction Bidding" autorů P. Katuščáka, F. Michelucciho a M. Zajíčka cestuje po světě. Prozatím byl prezentován na BEM 2012 (9. června 2012), University of Siena (28. listopadu 2012), University of Alicante (26. dubna 2013), University of Florence (3. května 2013), CERGE-EI (6. května 2013), M-BEES 2013 (3. června 2013).

Sean Crockett v LEE

05/31/2013

Profesor Sean Crockett ze Zicklin School of Business na Baruch College, CUNY, bude od 19. do 28. června 2013 vyučovat v LEE intenzivní kurz "Vybrané kapitoly z experimentální ekonomie". Bližší podrobnosti o S. Crockettovi, kurzu, jeho organizaci a registraci zájemců viz sekce Výuka na VŠE nebo Výuka mimo VŠE.

Statistiky LEE ZS 2012

04/23/2013

Během zimního semestru 2012 byla LEE využívána v 45 dnech ze 78 možných, počet experimentálních session dosáhl 53, počet subjektů, kteří se zúčastili experimentů činil cca 1300. Celkem proběhlo celkem 6 výzkumných projektů, které byly provedeny výzkumníky ze čtyř zemí a celkové množství peněz, které byly vyplaceny účastníkům experimentů, přesáhlo půl milionu českým korun.

<
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5...8 | 9 | >