Rimvydas Baltaduonis v LEE

12/21/2011

Ve dnech 10. až 15. prosince 2011 navštívil LEE litevský specialista na experimentální ekonomii z Gettysburg College Rimvydas Baltaduonis. Postupně vedl dvě sessions (experiment plus přednáška) v rámci kurzu Základy experimentální ekonomie, který poskytuje LEE VŠE. Informace o předmětu a sessions lze nalézt v sekci Vzdělávání - Výuka na VŠE. Fotografie z experimentů v LEE a z výuky jsou k dispozici v sekci Fotogalerie. Rim také prezentoval svůj výzkum na Research seminářích organizovaných jak CERGE-EI, tak NF VŠE. Bližší informace o seminářích je možné nalézt v sekci Vzdělávání - Semináře.

Gratulujeme Natalii Shestakove!

12/16/2011

Natalia Shestakova, naše šikovná mladší kolegyně zabývající se experimentální ekonomií, obhájila dne 8. prosince 2011 svoji dizertační práci na téma "Boundedly Rational Consumers and Complex Pricing Schemes" a získala titul PhD na CERGE-EI. Část experimentů pro tuto práci byla provedena v LEE (viz sekce Studentské práce). Zároveň od září 2011 působí Natálie jako Assistant Professor na katedřě ekonomie Universität Wien její domovská stránka zde. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším působení!

Seminář o podporách z EU fondů

12/15/2011

V rámci projektu OPPA "Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102" proběhl dne 14. prosince 2011 v LEE seminář o podpoře malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů, v jehož rámci vystoupili specialisté na tuto oblast z České spořitelny ing. Petr Zahradník a ing. Jan Jedlička. Bližší podrobnosti je možné nalézt v sekci "Výuka na VŠE".

Steffen Huck v LEE

12/11/2011

Ve dnech 7. až 9. prosince 2011 navštívil LEE německý specialista na experimentální ekonomii z UCL Steffen Huck. Postupně vedl dva research semináře v LEE na VŠE a v CERGE-EI, kde prezentoval své výzkumné projekty. Informace o seminářích lze nalézt v sekci Vzdělávání - Semináře. Fotografie ze semináře v LEE jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

Publikace v Energy Policy

12/04/2011

Odborný článek "Merchant Interconnector Projects by Generators in the EU: Profitability and Allocation of Capacity", jehož autorem je výzkumný spolupracovník LEE Sylvester Van Koten, byl akceptován k publikaci v časopise Energy Policy. Více podrobností lze nalézt v sekci Research papers.

Seminář o organizaci kapitálového trhu v ČR

12/04/2011

V rámci projektu OPPA "Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102" proběhl dne 1. prosince 2011 v LEE seminář o organizaci kapitálového trhu v České republice, který vedla ing. Jana Horová (vedoucí burzovního dne) z Burzy cenných papírů Praha. Bližší podrobnosti je možné nalézt v sekci "Výuka na VŠE".

Seminář o retailovém trhu v ČR

11/17/2011

V rámci projektu OPPA "Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102" proběhl dne 15. listopadu 2011 v LEE semináře o řízení distribučních sítí na retailovém trhu v České republice, v jehož rámci vystoupili zástupci společnosti Ahold Czech Republic, a.s. Bližší podrobnosti je možné nalézt v sekci "Výuka na VŠE".

Kurz A. Riedla úspěšně proběhl

10/25/2011

Ve dnech 10. až 14. října 2011 proběhl v LEE velmi úspěšný kurz Arno Riedla z Maastricht University. Celkem se zúčastnilo 20 studentů ze čtyř univerzit - VŠE, FSV UK, CERGE-EI a MUNI. Program kurzu je k dispozici v sekci Výuka na VŠE. Fotografie ze semináře jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

Prezentace paperu na BBRL

10/13/2011

M. Zajíček, ředitel LEE, prezentoval dne 7. října 2011 v rámci série Behaviorálních seminářů organizované ze strany Behavioral Business Research Lab při Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas výzkumný paper "Feedback triggered Beliefs Distortions: Theory and Evidence (Katuščák, Michelucci, Zajíček)" zpracovaný v rámci projektu "Behavioral Market Design" podpořeného ze strany GDN. Podrobnosti lze nalézt v sekci "Výzkum".

Publikace v European Journal of L&E

10/04/2011

Odborný článek "Legal unbundling and auctions in vertically integrated (utility) markets", jehož autorem je výzkumný spolupracovník LEE Sylvester Van Koten, byl akceptován k publikaci v časopise European Journal of Law and Economics.  Více podrobností lze nalézt v sekci Research papers.

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6...8 | 9 | >