Základy experimentální ekonomie

Základním předmětem vyučovaným na VŠE jsou "Základy experimentální ekonomie". Ident předmětu je 5EN373 a jeho syllabus lze nalézt zde nebo na isis.vse.cz. Předmět je nabízen od ZS 2009 a to každý semestr. Experimenty, které jsou zpravidla součástí kurzu: Double Oral Auction, Auctions (First Price Sealed Bid Auction, Second Price Sealed Bid Auction, English outcry - hard ending, English outcry - soft ending, Englich Clock, Dutch Clock), Combinatorial Auction, Trade Game, Trade Game Multi Town, Asset Market, Electricity Market atd. Vyučujícím je Silvester Van Koten.

Vybrané kapitoly z experimentální ekonomie

Pokročilejším předmětem vyučovaným na VŠE pozvanými zahraničními lektory jsou "Vybrané kapitoly z experimentální ekonomie". Ident předmětu je 5EN481 a jeho syllabus lze nalézt zde nebo na isis.vse.cz. Předmět je otevřen všem studentům VŠE, IES FSV a CERGE-EI a také studentům z jiných unverzit na základě pozvání (MUNI, EUBA, KU Bratislava aj.).

Historie kurzu:

ZS 2013: kurz nebyl otevřen.

LS 2012: hostující profesor - Sean Crockett, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY. Domovské stránky Seana Crocketta jsou zde. Webová stránka kurzu je zde (ke vstupu je zapotřebí heslo: "Sean" / heslo rozlišuje malá a velká písmena).

ZS 2012: hostující profesor - Maroš Servátka, University of Canterbury (NZ). Domovské stránky Maroše Servátky jsou zde. Webová stránka kurzu je zde (ke vstupu je zapotřebí heslo: "Maros" / heslo rozlišuje malá a velká písmena).

ZS 2012: hostující profesor - Maria Bigoni, University of Bologna. Domovské stránky Maria Bigoni jsou zde. Webová stránka kurzu je zde (ke vstupu je zapotřebí heslo: "Maria" / heslo rozlišuje malá a velká písmena).

LS 2012: hostující profesor - Cary A. Deck, University of Arkansas. Domovské stránky Caryho Decka jsou zde. Webová stránka kurzu je zde (ke vstupu je zapotřebí heslo: "Cary" / heslo rozlišuje malá a velká písmena).

ZS 2011: hostující profesor - Arno Riedl, Maastricht University. Domovské stránky Arno Riedla jsou zde. Webová stránka kurzu je zde (ke vstupu je zapotřebí heslo: "Arno" / heslo rozlišuje malá a velká písmena).

LS 2011: hostující profesor - Andrew Schotter, New York University. Domovské stránky Andrew Schottera jsou zde. Webová stránka kurzu je zde (ke vstupu je zapotřebí heslo: "Andy" / heslo je citlivé na velikost písma).

ZS 2010: kurz nebyl otevřen.

LS 2010: hostující profesor - Bart Wilson, Chapman University. Domovské stránky Barta Wilsona jsou zde. Podrobné informace o kurzu Barta Wilsona jsou zde.

Pokročilé metody experimentální ekonomie

Pravidelně je otevírán ve spolupráci se CERGE-EI a IES FSV kurz "Pokročilé metody experimentální ekonomie". Kurz je na VŠE akreditován pod identem 5EN573. Poslední otevření proběhlo v LS 2012. Obecný-akreditační sylabus předmetu je zde. Vyučujícími jsou Peter Katuščák, Michal Bauer.

Studentské práce z LS 2011 lze nalézt v sekci "Studentské práce". Syllabus pro LS 2011 lze nalézt zde.

Předměty Základy experimentální ekonomie, Vybrané kapitoly z experimentální ekonomie a Pokročilé metody experimentální ekonomie jsou součástí vedlejší specializace Ekonomie a psychologie (VS 5BE) - detaily zde.  

Ostatní předměty

Pro potřeby výuky v rámci semináře "Základy ekonomiky životního prostředí" byl vytvořen výkuový experiment aukce obchodovatelných práv na znečištění životního prostředí. Experiment lze po modifikacích využít i k výzkumným účelům, např. pro testování alternativních instiutucionálních uspořádání aukce emisních povolenek. Vedoucím projektu je Petr Šauer.

Mimosemestrální aktivity

V rámci projektu OPPA (Operační program Praha - Adaptabilita) "Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102" organizuje LEE sérii seminářů o fungování reálných trhů v ČR. Standardní průběh semináře: dvě přednášky v délce 90 minut (jeden nebo dva přednášející), provedení ekonomického experimentu na dané téma

Uskutečněné semináře:

Trhy s podpůrnými službami, 2. května 2011, přednášející: ing. Richard Kabele (vedoucí odboru Rozvoj energetických trhů, ČEPS, a.s.), prezentace zde

Obchodování s elektřinou, 12. května 2011, přednášející: ing. Michal Skalka (ředitel úseku Trading, ČEZ, a.s.), prezentace zde, ing. Ladislav Miškovský (obchodník ČEZ, a.s.), prezentace zde

Retail v ČR, 15. listopadu 2011, přednášející: ing. Roman Keller (Supply Chain Replenishment Director, Ahold Czech republic, a.s.), prezentace zde, ing. Klára Houfová (District Manager, Ahold Czech republic, a.s.), prezentace zde.

Organizace kapitálového trhu v ČR, 1. prosince 2011, přednášející: ing. Jana Horová (Vedoucí burzovního dne, Burza cenných papírů Praha, a.s.), prezentace zde.

Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů, 14. prosince 2011, přednášející: ing. Petr Zahradník (Projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, a.s., člen NERV) - prezentace zde, ing. Jan Jedlička (Manažer EU Office České spořitelny, a.s.) - prezentace zde.

Asset management, 22. března 2012, přednášející: ing. Lukáš Vácha (Obchodní ředitel, privátní a institucionální klienti, Conseq Investment Management, a. s.), prezentace zde, zde a zde.

Velkoobchodní telekomunikační trh, 4. dubna 2012, přednášející: ing. Pavel Jiroušek (ředitel, Divize Velkoprodej, Telefónica Czech Republic, a.s.), prezentace zde.

Financování investičních projektů, 2. května 2012, přednášející: ing. Vladimír Kubeček (vedoucí oddělení Financování investičních projektů České spořitelny, a.s.) - prezentace zde.

Consulting v ČR, 11. května 2012, přednášející: ing. Josef Severa (Executive Director Advisory Services společnosti Enrst&Young) - prezentace zde.